De onderwijsmediatheek: functie in het onderwijs

Een mediatheek is een fysieke en/of virtuele omgeving binnen een onderwijsinstelling waar leerlingen en leraren informatie en literatuur kunnen vinden, beoordelen en verwerken en worden onderwezen in digitale geletterdheid; leerlingen en leraren kunnen in de mediatheek lezen, leren, (samen)werken, onderzoeken en experimenteren. De mediatheek beschikt over een relevante collectie fysieke en digitale materialen en bronnen; de mediatheek staat onder leiding van een professionele onderwijsmediathecaris die samenwerkt met leraren en een actieve bijdrage levert aan de onderwijsinhoud, zowel binnen specifieke vakken als  vakoverstijgend.*

De bibliotheek is een functie in het onderwijs: belangrijk, noodzakelijk en onmisbaar. De relatie mediatheek en leerprestaties is in talloze (internationale) onderzoeken aangetoond.
Leerlingen gaan 10 - 20 % beter presteren als de mediatheekfunctie in de school beschikbaar is.

* De Mediatheek in het Onderwijs © 2016 | Meles Meles SMD

Copyright: Sarah McIntyre

Meer weten? Mail of bel +31(0)475 45 24 00 of +31 (0)654 23 23 28.

Meles Meles SMD werkt sinds 1996 aan innovatieve concepten voor het gebruik en beheer van informatie, literatuur en multimedia in het onderwijs. We werken voor onderwijsinstellingen van basis- tot hoger onderwijs, onderwijsgerelateerde en kennisintensieve organisaties en alle professionals werkzaam in deze branches.

Page updated November 2, 2016, 4.00 pm